Zero-Carbon  staat voor het reduceren van het broeikasgas CO-2 door het toenemend gebruik van duurzame energievormen en het verminderen en/of besparen van fossiele brandstoffen. 

Wij helpen u graag op weg naar vooral praktische toepassingen van energiebesparing. Dat zijn resultaat gerichte oplossingen die mens, milieu en winstgevendheid versterken op een manier die bij uw persoonlijke situatie  en uw bedrijf  past .

MVO hand in hand met resultaat gerichte oplossingen.

Het onderwerp energie en alles wat daarmee kan worden verbonden is een complexe materie, met veel verschillende onderwerpen in een markt die razendsnel beweegt.

    Alleen al de informatie over energiebesparing, duurzaamheid en de wettelijke kaders voor het terugdringen van broeikasgas blijkt zeer omvangrijk en daardoor onoverzichtelijk en ingewikkeld te zijn. 

  Juist daarom bestaat grote behoefte aan gedegen advies, analyse en informatie over de inhoud en samenhang tussen te onderscheiden onderdelen. 

Zero Carbon is uw specialist

Meer weten ? 

zerocarbon@live.nl